STEM

STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics of wetenschappen, techniek, ingenieurswetenschappen en wiskunde. Scholen die zoals de onze STEM aanbieden, integreren deze vier vakgebieden. We proberen op die manier leerlingen ‘al doende’ warm te maken voor de wetenschappelijk-technologische wereld


eerste leerjaar:

We zijn overtuigd van de waarde van STEM en willen dan ook dat al onze eerstejaars ermee in aanraking komen. Leerlingen die kiezen voor de optie ‘moderne’ krijgen een lesuur STEM-activiteiten per week.broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be