Begeleiding

Binnen onze pedagogische aanpak, neemt (studie)begeleiding een centrale plaats in.
Een belangrijk uitgangspunt bij onze uitbouw van een goede begeleiding is uiteraard de samenwerking met anderen.
 
De eerste en belangrijkste partner van de school in de begeleiding van de leerlingen zijn de ouders. Om op de hoogte te blijven van de studieresultaten en -houding van hun kinderen kunnen de ouders met hun persoonlijke code inloggen op SchoolOnline. Op ditzelfde communicatieplatform kunnen ouders documenten, rapporten en de jaarkalender raadplegen.
 
Ouders worden op geregelde tijdstippen ook uitgenodigd om de evolutie van hun kind te bespreken op een oudercontact. De data van deze oudercontacten worden bij het begin van het schooljaar meegedeeld. Voor onze eerstejaars is er al een ouderavond voor de aanvang van het schooljaar.
 
Daarnaast bevat de begeleiding van de school nog heel wat andere aspecten. Via het menu rechts informeren we u over de leerlingenbegeleiding op onze campus.
 
broederscholen logo
adres
Broederschool Stekene
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be